"Kapital bazarlarının əsasları" distant kursu istifadəyə verildi

  • 22 İyun 2020
  • 55 baxış

Bu kurs maliyyə bazarlarının əsas qollarından biri olan kapital bazarı ilə bağlı fundamental nəzəri biliklərin öyrənilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Kurs üç əsas və bir əlavə olmaqla ümumilikdə dörd hissədən ibarətdir.

1. Kapital bazarına giriş
2. Kapital bazarının infrastrukturu
3. Kapital bazarında ticarət
4. Törəmə maliyyə alətləri

Kursun hazırlanması zamanı bu sahədə yetəri qədər məlumata malik olmayan və ya kapital bazarında ticarət etməyə maraqlı olan, lakin heç bir zaman ticarət etməmiş şəxslərin marifləndirilməsi əsas götürülmüşdür.

Təlimlə aşağıdakı linkdən tanış olmaq mümkündür:

https://edu.e-cbar.az/course/view.php?id=89