• Pul emissiyası

  • Pul siyasəti

  • Valyuta ehtiyatlarının idarə olunması

  • Ödəniş sistemləri

  • Məzənnə rejimləri

  • Siyasət faiz dərəcəsi

  • İnflyasiya

  • Tədiyə Balansı